slide 1aAa
 • Van tăng áp nóng

  Van tăng áp nóng

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 420.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van công xuất lớn

  Van công xuất lớn

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 230.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van nhiệt lạnh

  Van nhiệt lạnh

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 560.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van đa chiều

  Van đa chiều

  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas….
  - Kết nối: mặt bích theo chuẩn DIN, JIS, ren
  - Vật liệu: Thép, gang, đồng.

  Giá: 255.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van giảm điều áp lạnh

  Van giảm điều áp lạnh

  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas….
  - Kết nối: mặt bích theo chuẩn DIN, JIS, ren
  - Vật liệu: Thép, gang, đồng.

  Giá: 250.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van điều khiển nhiệt độ

  Van điều khiển nhiệt độ

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 300.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van xả

  Van xả

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 230.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van tăng áp nóng

  Van tăng áp nóng

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 420.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van công xuất lớn

  Van công xuất lớn

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 230.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van nhiệt lạnh

  Van nhiệt lạnh

  -  hân van: van cầu, van bi, van bướm
  -  Chức năng: điều khiển on/off và tuyến tính.
  -  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas, nước…

  Giá: 560.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van đa chiều

  Van đa chiều

  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas….
  - Kết nối: mặt bích theo chuẩn DIN, JIS, ren
  - Vật liệu: Thép, gang, đồng.

  Giá: 255.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng
 • Van giảm điều áp lạnh

  Van giảm điều áp lạnh

  Ứng dụng: dùng cho hơi nóng, dầu tải nhiệt, gas….
  - Kết nối: mặt bích theo chuẩn DIN, JIS, ren
  - Vật liệu: Thép, gang, đồng.

  Giá: 250.000 đ

  Chi tiếtĐặt hàng